Πολιτική Απορρήτου

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «JULIAKOZ Ομόρρυθμη Εταιρεία» που εδρεύει στο Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ.21 Τ.Κ. 30101. Η εν λόγω εταιρεία διαχειρίζεται και λειτουργεί την Ιστοσελίδα www.juliakoz.gr.

Προσωπικά Δεδομένα

Η εταιρεία με την επωνυμία «JULIAKOZ Ομόρρυθμη Εταιρεία», τηρεί αυστηρά τις Αρχές Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, καθώς επίσης και από το Νόμο περί Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου (Ν. 2472/1997) για την “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, του νόμου (Ν. 3471/2006) για την “Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών”, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει, μεταβιβάζει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος και δεν τα κοινοποιεί σε τρίτους, πλην των περιπτώσεων:

  • Συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ταχυμεταφορών (courier), οι οποίοι χρειάζονται τα στοιχεία για την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση των παραγγελιών σας.
  • Νομικής υποχρέωσης, Εισαγγελικής – Δικαστικής Έρευνας ή αν χρειαστεί να θέσουμε σε ισχύ τους Όρους Χρήσης.

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα www.juliakoz.gr και την πρόσβασή σας στο περιεχόμενό της, δεν είναι απαραίτητο να παραχωρήσετε προσωπικά σας στοιχεία. Ωστόσο, για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα, ενδέχεται να σας ζητηθούν τα εξής:

Για τη δημιουργία λογαριασμού – Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας.

Με την υποβολή υλικού στον διακομιστή μας, συναινείτε ότι το υλικό δεν περιέχει ψευδή, παράνομα ή ακατάλληλα στοιχεία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαγραφούν οριστικά μετά από αίτησή σας.

Οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται για τη βελτίωση των υπηρεσιών και των προϊόντων μας, καθώς και για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών αγορών. Επίσης, χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση σας σχετικά με την παρακολούθηση της παραγγελίας σας. Εντός της έγκρισής σας, μπορείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email σχετικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ.

Cookies

Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για να σας αναγνωρίζουμε κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας και επιτρέπουμε στη Google να χρησιμοποιεί αναλυτικά cookies (τόσο προσωρινά όσο και μόνιμα) στον ιστότοπό μας για τη συλλογή πληροφοριών. Έτσι, μπορούμε να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητά μας και τις διαφημίσεις μας.

Ασφάλεια Δεδομένων

Παρότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους κατά τη μετάδοση μέσω του διαδικτύου. Είναι δυνατό να υπάρξει πρόσβαση ή παραβίαση των δεδομένων από τρίτους που δεν συνδέονται με την εταιρεία “JULIAKOZ Ομόρρυθμη Εταιρεία” χωρίς την άδειά μας. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ασφάλεια των πληροφοριών που μας διαβιβάζετε. Οι μεταδόσεις δεδομένων γίνονται με δική σας ευθύνη και συνιστούν ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης. Επίσης, η ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης στον λογαριασμό σας εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς.

Αλλαγές στους Όρους Προστασίας Δεδομένων

Η εταιρεία “JULIAKOZ Ομόρρυθμη Εταιρεία” διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενημερώνοντας τους επισκέπτες/χρήστες στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν, του συνιστάται να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με αυτά τα θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: info@juliakoz.gr

Scroll to Top
0